Inloggen

Basisschool 't Klòsterhûfke

preview
Extra nieuwsbrief april

Nieuwsbrief

Woordje van de directie

Beste ouders/verzorgers, 

  

Op dit moment hoort u wellicht via de media veel over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en sneltesten in het onderwijs. Het lijkt ons goed om u over beide zaken deze week al meer informatie te geven. Vandaar dat de nieuwsbrief vandaag in plaats van volgende week vrijdag verschijnt.

Komende week heeft uw kind nog een korte week school (woe t/m vrij) voordat de meivakantie begint.

 

Ik wens u alvast een hele fijne Koningsdag en meivakantie toe! Geniet van de vrije tijd, het vakantiegevoel en de zon! 

 

Namens het team 't Klòsterhûfke en St. Victorschool, 

Hanny Stevens, interim-directeur.  

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het Meerjarig Nationaal Programma Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om het onderwijs hierbij te helpen.  

 

Om gericht te kunnen werken aan de corona gerelateerde onderwijsvertragingen, is het belangrijk om te weten waar onze leerlingen nu staan. Om dit in beeld te krijgen, hebben we vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het verzoek gekregen om als school voor eind april een schoolscan uit te voeren. Middels de schoolscan wordt in kaart gebracht welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school. Deze schoolscan richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Ook wordt met de schoolscan bekeken wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en welke externe expertise er eventueel nodig is. 

 

Voor het opstellen van de schoolscan gebruiken we de resultaten die we normaal gesproken ook ieder schooljaar verzamelen: een diepteanalyse van de toetsresultaten, de resultaten van de vragenlijst sociale veiligheid alsmede het volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Op basis van de uitkomsten van de schoolscan wordt een plan van aanpak gemaakt. Er wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door wetenschappers en het onderwijsveld een menukaart ontwikkeld met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen scholen zelf de maatregelen kiezen die het beste bij de situatie op de school past. Deze menukaart zal naar verwachting in mei beschikbaar zijn. In juni horen de scholen hoeveel geld zij gaan ontvangen. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen de plannen dan ook concreet gemaakt worden.   

 

We houden u hiervan op de hoogte! 

(Snel)testen

Elke school krijgt voor de medewerkers (snel)testen beschikbaar; hiermee kan preventief gewerkt worden. Zo’n test kan/mag nooit gebruikt worden als bewijs voor het wel of niet hebben van corona. Deze test mag alleen gebruikt worden bij een medewerker die geen klachten heeft. Mocht de sneltest positief zijn, dan volgt er altijd een test via de GGD. Indien de medewerker wel corona gerelateerde klachten heeft, moet de test altijd via de GGD worden afgenomen. De uitslag van die test is leidend. 

 

Hetzelfde geldt voor het thuis testen van kinderen. Het is niet zo dat uw kind naar school kan komen als het corona gerelateerde klachten heeft en uw kind thuis negatief op een (snel)test scoort. Ook hiervoor geldt, bij corona gerelateerde klachten is daar een test via de GGD voor nodig. 

 

Er zijn vragen over het wel of niet testen/vaccineren van leerlingen door school. Dat gebeurt zeker niet! Alle testen en vaccinaties zijn vrijwillig en zullen ook nooit door school worden uitgevoerd. 

 

Corona update

Afgelopen week zijn er tijdens de persconferentie versoepelingen aangekondigdDe PO-raad en vervolgens het crisisteam van Groeisaam bekijken wat deze versoepeling betekent voor de scholen. Uiteraard hopen wij en kijken we er naar uit dat we weer meer mogen en kunnen.  

Agenda komende maand
  • Maandag 26 april studiedag. Kinderen zijn vrij. 
  • Dinsdag 27 april Koningsdag. Kinderen zijn vrij. 
  • Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: meivakantie 
  • Maandag 17 mei: weer naar school. 
  • Dinsdag 18 mei: theoretisch verkeersexamen (groep 7 en 8)
  • Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag 
  • Dinsdag 25 mei: studiedag. Kinderen zijn vrij. 

r.k. basisschool ‘t Klòsterhûfke

Kloosterhof 30 6653 BS, Deest
Tel. 0487 51 23 55
E mail: info@klosterhufke.nl
Website: www.klosterhufke.nl