Inloggen

Basisschool 't Klòsterhûfke

preview
Nieuwsbrief mei en juni

Nieuwsbrief

Agenda juni en juli

Maand juni

Afname citotoetsen einde schooljaar in groep 3 t/m 7

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij!

Vrijdag 17 juni

Deelname Sportolympiade groepen 6 en 7

Woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 juni

Schoolkamp groep 7-8 

Vrijdag 24 juni

Inloopochtend groep 1 t/m 6 van 08.30u tot 09.15u

Donderdag 30 juni

Rapporten mee naar huis

Week van 4 juli t/m 8 juli

Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Donderdag 14 juli

Afscheidsavond groep 8 

Vrijdag 15 juli

Laatste schooldag tot 14.00u. Groep 8 is vandaag vrij!

Woordje van de directie

Alweer een maand is er voorbij, de tijd vliegt! Nog even en we zijn alweer klaar voor een nieuwe zomervakantie! Vandaar nu deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Eind juni komt er dus geen nieuwe nieuwsbrief meer uit. 

 

Op dit moment zijn we druk bezig om alles voor volgend schooljaar in te richten; de groepsverdeling met de leerkrachtbezetting en de schoolgids met alle praktische informatie volgen in juni, nieuwe meubels voor groep 7/8 zijn besteld en het uitzoeken van en starten met een nieuwe methode voor begrijpend- en technisch lezen, taal en spelling is in volle gang. 

Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. U zult de komende tijd misschien nog wel berichten via SchouderCom voorbij zien komen. Houd dit s.v.p. dus even goed in te gaten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Collignon 

Nieuwbouw van de school

Het plan is klaar en ligt nu bij de gemeente. Zij zullen moeten beslissen of er gekozen wordt voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de kosten, maar ook van het toenemende leerlingenaantal. Als de keuze is gemaakt, dan kunnen we om tafel gaan zitten met de architect en aannemer om te kijken wat de volgende stappen zullen zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ik u informeren. 

Nieuwe intern begeleider

We hebben een nieuwe IB-er gevonden. Joyce Huting zal vanaf 1 augustus voor de St. Victorschool en              't Klosterhufke drie dagen per week werkzaam zijn. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Audits op onze scholen

Op beide scholen vindt vanuit onze Stichting Groeisaam een audit plaats. Onafhankelijke medewerkers van Groeisaam bezoeken de school en kijken naar de kwaliteit op school. Zij observeren in alle groepen, gaan met leerlingen, ouders en leerkrachten in gesprek en kijken naar de organisatie, communicatie en het sociaal- pedagogische klimaat binnen de school.

Op donderdag 12 mei hebben ze het 't Klosterhufke bezocht en op 14 juni komen ze naar de St. Victorschool. De auditcommissie is zeer tevreden over de ontwikkelingen die op 't Klosterhufke plaatsvinden! Na al het harde werken is het erg fijn dat dit wordt gezien en kan worden teruggegeven aan het schoolteam. We kijken uit naar het bezoek op 14 juni aan de St. Victorschool. 

r.k. basisschool ‘t Klòsterhûfke

Kloosterhof 30 6653 BS, Deest
Tel. 0487 51 23 55
E mail: info@klosterhufke.nl
Website: www.klosterhufke.nl